De GGD Twente bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving. GGD Twente biedt zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit. Hierbij is het van groot belang dat de medewerkers van de GGD Twente goed zijn opgeleid en periodiek worden bijgeschoold. 

De GGD Twente Acedemie is de poort naar opleiding en bijscholing van de medewerkers. Ons opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemene introductiefilm van de directeur GGD Twente.

- Inteoductietoets.

- Algemene introductietraining.

- Algemene opleidingen.

- Specifieke cursussen voor medewerkers

- Functie-specifieke opleidingen.